Palliatieve Zorg - Welthuis - Verzorgingshuizen En ...  thumbnail

Palliatieve Zorg - Welthuis - Verzorgingshuizen En ...

Published May 07, 24
6 min read

In het Nederlandse Surveillance Centrum voor Prionziekten in het UMC Utrecht voerden pathologen tussen 1997-2007 280 obducties bij patiënten met waarschijnlijke of mogelijke Creutzfeldt-Jakob (CJD) uit. Bij 146 patiënten stelden ze deze prionziekte vast. Palliatieve zorg. Het betekent dat in Nederland elk jaar tenminste 15 mensen overlijden aan prionziekte CJD. Het werkelijke aantal zal hoger liggen omdat niet alle overledenen onderzocht worden op prionziekten

Verder bleken 134 patiënten niet overleden te zijn aan een prionziekte, maar bijvoorbeeld aan de ziekte van Alzheimer of aan een andere vorm van dementie. Sommige vormen daarvan zijn behandelbaar. Casper Jansen van het UMC Utrecht presenteert deze getallen in zijn proefschrift dat hij 21 juni verdedigt. "In alle drie nieuwe variant CJD-gevallen gaat het om mensen die in Nederland besmet rundvlees hebben gegeten ", benadrukt neuropatholoog prof - Palliatieve zorg.dr

Zij is als hoogleraar verbonden aan het VUmc en leidt het onderzoek in het Nederlandse Surveillance Centrum voor Prionziekten in Utrecht. Palliatieve zorg. "Omdat het heel lang duurt voor CJD zich na de besmetting openbaart, betekent het dat we in Nederland ongetwijfeld nog meer gevallen van deze ziekte zullen krijgen. Maar dat zullen er niet veel zijn, misschien vijfHet Nederlandse Surveillance Centrum voor Prionziekten onderzoekt zoveel mogelijk Nederlandse patiënten die misschien aan een prionziekte overleden zijn. Het zijn besmettelijke hersenziekten waarbij prioneiwitten een ziekmakende vorm aannemen en zich ophopen. Dat leidt uiteindelijk tot het afsterven van hersencellen en dementie (Palliatieve zorg). De ziekte van Creutzfeldt-Jakob is het bekendste voorbeeld van prionziekten

Een definitieve diagnose kan alleen worden gesteld door onderzoek van de hersenen na overlijden (Palliatieve zorg). Het is belangrijk deze patiënten na hun overlijden te onderzoeken, vindt Rozemuller-Kwakkel. "Als we willen weten hoeveel mensen overlijden door het eten van BSE-besmet rundvlees, dan zullen we obducties moeten uitvoeren. Het stellen van de diagnose, ook al is dat na overlijden, is belangrijk om de effectiviteit van preventie Met een krachtige 7T-MRI-scanner zijn beschadigde bloedvaatjes in de hersenen op te sporen

Palliatieve Zorg Belgie

Dat zegt radioloog in opleiding M. Conijn van het UMC Utrecht. Ze deed onderzoek bij ruim dertig proefpersonen, voornamelijk mannen van gemiddeld 59 jaar oud met ernstige aderverkalking. Daarbij keek ze naar "microbloedingen", ofwel rode bloedcellen die gelekt zijn uit kleine vaatjes in hersenen. Palliatieve zorg. De aanwezigheid daarvan kan wijzen op slecht functionerende bloedvatenDit is waarschijnlijk een van de oorzaken van cognitieve achteruitgang en dementie, vooral bij patiënten met aderverkalking. De 7T-MRI-scanner blijkt meer geschikt voor dit type onderzoek dan de gangbare 1,5T-scanner - Palliatieve zorg. Er zijn meldingen van overdosering van rivastigmine-bevattende pleisters (Exelon) als gevolg van medicatiefouten en onjuist gebruik. Deze pleisters worden toegepast bij de symptomatische behandeling van lichte tot matig ernstige dementie bij de ziekte van Alzheimer (dementie)

Overdosering treedt bijvoorbeeld op wanneer er meerdere pleisters tegelijkertijd worden aangebracht of wanneer men bij het vervangen van de pleister vergeet de oude pleister te verwijderen. Naar aanleiding van ontvangen meldingen wijst de firma Novartis behandelaars en verzorgers in een brief (een Direct Health Professional Communication, DHPC) op het juiste gebruik van Exelon-pleisters.

Volgens een artikel in het Journal of Neuroscience van de hand van Prof (Palliatieve zorg). dr. Benno Roozendaal, hoogleraar Neurobiologie van Cognitie aan het Universitair Medisch Centrum Groningen, maken emotionele gebeurtenissen een veel grotere kans om opgeslagen te worden in het langetermijngeheugen dan niet-emotionele gebeurtenissen. Dat is nu op moleculair niveau bewezen

De opening markeert een mijlpaal in de strijd tegen de ziekte van Alzheimer, die in 2050 meer dan een half miljoen mensen zal treffen. Uitbreiding van de faciliteiten maakt het mogelijk om diagnostiek, behandeling en wetenschappelijk onderzoek op een unieke wijze te combineren. De verbinding tussen wetenschappelijk onderzoek en patiëntenzorg is noodzakelijk om vooruitgang in de strijd tegen dementie te boeken.

Referentiepersoon Palliatieve Zorg

dr. Philip Scheltens, directeur van het nieuwe centrum, is het Alzheimercentrum een belangrijke stap in zijn droom de ziekte tot staan te brengen - Palliatieve zorg. "De ziekte oplossen, daar werken we hard aan. Wij combineren hier zorg, onderzoek en onderwijs. We blijven onze patiënten volgen en behandelen ook na de diagnose. Hiervoor hebben we allerlei vernieuwende middelen tot onze beschikking, van MRI tot PET-scan en de Scheltens-schaal." Het nieuwe Alzheimercentrum maakt het mogelijk om aan méér patiënten hoogwaardige specialistische zorg te bieden

Onderzoek dat zeer belangrijk is in zowel het stellen van een diagnose bij patiënten als het vinden van een effectieve behandeling. In het Alzheimercentrum is er ook meer ruimte voor innovatieve manieren om met patiënten en verwijzers te communiceren. Scheltens hoopt dat daarmee het onderwerp ook meer bespreekbaar wordt: "ik betreur het dat mensen nog niet bekend genoeg zijn met de symptomen om de alarmsignalen van dementie zelf in een vroeg stadium te herkenen.

Een online patiëntenportaal maakt informatie-uitwisseling mogelijk met patiënten, mantelzorgers en verwijzers. Ook biedt het mogelijkheden voor het opzetten van internet-communities. Voordat patiënten het Alzheimercentrum fysiek bezoeken kunnen ze een digitaal bezoek brengen (Palliatieve zorg). Via een beveiligde site kunnen patiënten vragen stellen aan hun arts en gebruik maken van een webspreekuur. In de huidige verpleeghuiszorg voor ouderen met dementie wordt sterk ingezet op een ontwikkeling naar kleinschalige woonvormen

In kleinschalige woonvormen worden bovendien minder vrijheidsbeperkende maatregelen en minder kalmerende medicatie gebruikt. Op basis van de onderzoeksresultaten concludeert de Provinciale Raad vo! or de Volksgezondheid (PRV) dat het onwenselijk is om actief beleid te voeren om uitsluitend kleinschalige zorg aan te bieden. Op 16 februari aanstaande worden, in opdracht van de Provincie Limburg, de onderzoeksresultaten en het advies van de PRV gepresenteerd tijdens een symposium in het Provinciehuis in Maastricht.

Morfinepleisters Palliatieve ZorgDe aanleiding van het onderzoek was het ontbreken van gegevens over de effectiviteit van kleinschalig wonen - Palliatieve zorg. De zorg in kleinschalige woonvormen is een jaar lang vergeleken met die op traditionele verpleeghuisafdelingen (met minimaal 20 bewoners). Dit onderzoek laat een genuanceerd beeld zien van de effecten van kleinschalig wonen. Uit de studie blijkt dat de kwaliteit van leven van bewoners in kleinschalige woonvormen niet verschilt van die van vergelijkbare bewoners in traditionele verpleeghuizen

De arbeidstevredenheid en -motivatie van medewerkers verschillen ook niet. De betrokkenheid van familieleden van bewoners op kleinschalige woonvormen is niet anders dan die op traditionele afdelingen. Wel ervaren familieleden van bewoners van kleinschalige woonvormen een minder zware zorgbelasting. Palliatieve zorg. Ze zijn ook meer tevreden over de zorg dan familieleden van bewoners op traditionele afdelingen

De resultaten van het onderzoek zijn onlangs gepubliceerd in het toonaangevende Journal of the American Directors Association (JAMDA). Op basis van de onderzoeksresultaten concludeert de PRV dat het onwenselijk is om actief beleid te voeren om uitsluitend kleinschalige zorg aan te bieden. Palliatieve zorg. Beleidsmakers en zorgorganisaties zouden zich daarom niet moeten richten op één specifieke woonvorm, maar door middel van diversiteit keuzemogelijkheden bieden voor mensen met dementie

De PRV is wel van mening dat kleinschaligheid in bebouwing kan worden voortgezet zolang dit kosteneffectief is. Ten slotte benadrukt de Raad het belang van verder onderzoek dat gericht is op langetermijneffecten voor bewoners, financiële haalbaarheid en competenties van medewerkers. Via een krachtige 7T-MRI-scanner zijn beschadigde bloedvaatjes in de hersenen op te sporen.Radioloog in opleiding Mandy Conijn van het UMC Utrecht beschrijft dat in haar proefschrift (Palliatieve zorg). Zij promoveert op 28 april. Radioloog in opleiding Mandy Conijn beeldde kleine bloedvaten in de hersenen af met de krachtige 7T-MRI-scanner. Zij speurde naar "microbloedingen": rode bloedcellen die gelekt zijn uit kleine vaatjes in hersenen. De aanwezigheid van zulke microbloedingen kan wijzen op slecht functionerende bloedvaten ("small vessel disease")

Latest Posts

Casus Palliatieve Zorg Voorbeeld

Published May 06, 24
7 min read

4 Fasen Palliatieve Zorg

Published May 01, 24
4 min read